פרחי הגינה

הפרחים ששתלתי יחד עם תמר

26
רמי לבני - סבא