פרחי הגינה

הפרחים ששתלתי יחד עם תמר

רמי לבני - סבא