הגר סלמן               חזרה לתפריט שנתי 

טכס קבלת תואר דוקטור של הגר

ביום שני 6-7-2009 הגר קיבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בתחום הפקולטה למדעי הבריאות. בהנחיית פרופ יואב שרוני ופרופ יוסי לוי

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
צילם: רמי לבני